Chính sách bảo mật

Về chúng tôi

Agencytot.com là một trang danh bạ tổng hợp thông tin các agency tại Việt Nam. Agencytot.com ra đời với mục tiêu tạo ra sự kết nối dễ dàng và hiệu quả hơn giữa các agency và client. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin ở vị trí trung lập và sẽ không bao giờ đưa ra cơ chế review hay xếp hạng các agency, nhằm đem lại sự khách quan cho tất cả mọi người.

Các thông tin thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên agencytot.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin cần thiết và bắt buộc khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ tại agencytot.com.

Các thành viên không buộc phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi thiết lập và sử dụng trang web. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho agencytot.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Quyền của bạn với dữ liệu của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu agencytot.com thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những yêu cầu này, chúng tối sẽ xác nhận lại thông tin và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân thành viên.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên

Thông tin cá nhân của thành viên trên agencytot.com được cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên sử dụng việc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, agencytot.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.